Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám jménem organizace Sue Ryder, která se stará o křehké seniory, poděkovala za zprostředkování koncertu v podánívioloncellisty Petra Nouzovského a jeho manželkou, která hrála na violu v úterý 12. června. Naši klienti jsou senioři, pro které je již velmi obtížné navštěvovat kulturní aktivity mimo náš domov pro seniory, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu.

Proto si vážíme každé příležitosti, kdy kultura přichází za nimi tam, kde žijí. Známé i neznámé melodie A. Vivaldiho, A. Dvořáka a dalších je velmi potěšila. Budeme rádi i za další takové krásné příležitosti. V příloze posílám pár fotografií z koncertu. Ze Sue Ryder Vás zdraví a děkuje Ing. Pavla Bajerová, koordinátorka komunikace.