koncerty klasické hudbyKLASICKÁ HUDBA PRO SENIORY

MUSIC FOR SENIORS

Myšlenka představovat klasickou hudbu seniorům není nová. Měl jsem možnost spolupracovat v devadesátých letech minulého století s Yehudi Menuhinem na jeho projektu Music live now, jehož náplní byly koncerty mladých umělců v domovech seniorů či nemocnicích. Chtěl jsem přenést myšlenku Yehudi Menuhina i domů.

V roce 2009 jsem požádal faráře farního sboru Českobratrské církve evangelické Praha - Vinohrady Jaromíra Duse o spolupráci při pořádání koncertů klasické hudby. Nabídku přijal a evangelický sbor se stal spolupořadatelem koncertů. První koncerty byly úspěšné a proto jsme se rozhodli, že v nich budeme pokračovat a dáme jim pevný řád. Stanovili jsme, že se koncerty budou konat každé první úterý v měsíci ve 14:30 hodin mimo dobu prázdnin a že budou určeny převážně seniorům. Tedy devět koncertů v roce. Koncerty jsou bez vstupného, ale dobrovolný dar, třeba symbolický je vítán. Tento koncertní cyklus probíhá nepřetržitě až dodnes.

Evangelický kostel na Vinohradech je v církevním domě Praha 2, Korunní 60. Má ideální akustiku - slouží i k natáčení gramofonových desek. V zimě je vytápěn. Je v něm koncertní křídlo Bohemia. Je vyzdoben pěti obrazy s motivy Starého i Nového zákona Miroslava Rady. Má bezbariérový přístup. Na koncertech vystupují renomovaní umělci, čeští i zahraniční a mladí umělci, převážně posluchači AMU a Pražské konzervatoře.

Běžný koncert

Koncerty jsou hojně navštěvovány a mají velký ohlas. Senioři oceňují, že tyto koncerty přinášejí do jejich života nové hodnoty.

Cyklus koncertů

Koncert spojený s výkladem a vzděláváním, kdy se styl koncertu bude blížit myšlence Univerzity třetího věku.

Koncert s řečníkem

Koncert spojený s návštěvou řečníka dle zájmu seniorů. Může to být veřejně známá osobnost, psycholog, duchovní.

Milí přátelé

Epidemie koronaviru nám zcela znemožnila naši činnost. Museli jsme na více než rok přerušit naše koncerty jak v modlitebně ČCE, Korunní 60 na Praze 2, tak na různých místech v Domovech pro seniory. Věříme, že nejhorší situace je již zažehnána, a tak začínáme postupně koncerty obnovovat. Již se nám podařilo zrealizovat první koncerty a máme naplánovány další. Pravidelnou koncertní sezónu 2021/2022 v modlitebně ČCE V Korunní na Praze 2 zahájíme koncertem v úterý 5.října 2021. Informace o našich realizovaných i připravovaných koncertech ať už v modlitebně v Korunní nebo v Domovech seniorů v Praze i ve Středočeském kraji budeme pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách www.uads.cz. Prosíme sledujte pozorně naše aktuality. Těšíme se na opětovné setkání s vámi všemi a přejme si společně, aby se podobná epidemie už nikdy neopakovala. Radoslav Kvapil - Ředitel Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů, z.ú.

Koncerty

7. prosince 2021 - Praha

2. listopadu 2021 - Praha

5. října 2021 - Praha

13. září 2021 - Mělník

13. září 2021 - Rakovník

9. září 2021 - Jenštejn

6. září 2021 - Jílové u Prahy

1. září 2021 - Beroun

O NÁS

Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů vznikl 31. května 2017. Zakladatelem je Radoslav Kvapil. Navazuje na činnost mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka, o.p.s. založené v roce 1999. Ústav přejal její náplň - propagace díla Antonína Dvořáka, jeho předchůdců a následovníků všemi formami, ale nyní soustřeďuje svoji činnost zejména na pořádání koncertů klasické hudby pro seniory. Ústav je řízen správní radou ve složení prof. JUDr. Helena Válková (předsedkyně), PhDr. Nina Krásenská a Bc. Laura Kaufmann.

Reference

Domov seniorů Zahradní Město

17 pro 2019

Vážení, dovolte, abychom vám poděkovali za nabídku a následné úspěšné zorganizování Adventního koncertu v našem Domově seniorů Zahradní Město dne 16. prosince 2019. Všem našim klientům se koncert...

Domov seniorů Zvonková

04 pro 2019

Vážení, jménem naší organizace, Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, jehož součástí jsou Domov pro seniory Zvonková a Domov se zvláštním režimem Zvonková, bych Vám ráda poděkovala za...

koncerty klasické hudbyKONCERTY KLASICKÉ HUDBY

Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů, který vznikl transformací Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka, pořádá již téměř deset let koncerty klasické hudby pro seniory. Koncerty jsou hojně navštěvovány a mají velký ohlas. Senioři oceňují, že tyto koncerty přinášejí do jejich života nové hodnoty a naplňují tak poselství – s hudbou je život krásnější. V neposlední řadě vede atmosféra, kterou hudba přináší i sociální důsledky - účastníci si zvykli na koncerty chodit a setkávat se se svými přáteli. I když je Praha koncerty doslova přeplněna, jsou zde pro seniory dvě velké překážky - finanční dostupnost a večerní doba konání. Senioři se často bojí večer vycházet. Někteří mají sníženou pohybovou schopnost.

FINANČNÍ PODMÍNKY

MUSIC FOR SENIORS

Naše činnost je plně kryta sponzory, tedy koncert bude pro Vás zcela bez nákladů. Budeme potřebovat pouze prostor na umístění plakátu, abychom mohli sponzorům poděkovat a děkovný dopis - předpokládáme, že se Vám koncert bude líbit.

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

MUSIC FOR SENIORS

Pro stanovení dramaturgie je důležitá informace, zda bude v prostoru konání klavír. V záporném případě můžeme nabídnout umělce či soubory, které klavír nepotřebují- smyčcové nástroje (soubory), kytara, akordeon a podobně.