Vážení, jménem naší organizace, Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, jehož součástí jsou Domov pro seniory Zvonková a Domov se zvláštním režimem Zvonková, bych Vám ráda poděkovala za organizaci vystoupení akordeonisty Martina Šulce a sopranistky Daniely Plaskurové v aule tohoto sociálního zařízení. Kulturní akce se uskutečnila v úterý 5. 11. 2019 a zúčastnili se jí i návštěvníci Klubu seniorů Zvonková.

Koncert byl všemi účastníky této výjimečné akce přijat s radostným očekáváním, které bylo maximálně naplněno. Mladí umělci svým přednesem, svou energií i výběrem skladeb seniory opravdu nadchli. Bylo až dojemné sledovat, jak se především obyvatelům Domova se zvláštním režimem (jde o klienty trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí) během vystoupení rozjasňovaly tváře, jak se dokázali soustředit, jak procítěně hudbu prožívali… Právě pro tyto chvíle má organizování podobných akcí velký význam. Většina obyvatel našich domovů pro seniory (patří mezi ně i Domov U Vršovického nádraží, kde se stejný koncert uskutečnil ve čtvrtek 28. 11. 2019) už celá léta žije v uzavřených prostorách domovů a svých pokojů, s živou kulturou se setkají výjimečně – a to jen v případě, že umělci dorazí za nimi. Proto se z každého setkání tak radují, proto na ně vzpomínají celé týdny. Nesmírně si proto vážíme všech, kdo jsou ochotni přijít za našimi klienty do jejich prostředí a zpříjemnit jim svým uměním někdy velmi smutný, stereotypní život. Všem patří srdečné díky - Alexandra Levá.