Ústecký kraj

  • 14. září 2023 - Louny

    KRÁSA QUARTET: ŠÁRKA PETŘÍKOVÁ - HOUSLE JAN, PALOUČEK - HOUSLE, DANIEL MENHART - VIOLA, MARIE DORAZILOVÁ - VIOLONCELLO

    Koncert se koná za podpory města Louny v Domově seniorů.

  • 30. srpna 2022 - Roudnice nad Labem

    MGA. MONIKA URBANOVÁ - HOUSLE, MGA. HEDVIKA MOUSA BACHA - HARFA

    Koncert se pořádá za laskavého přispění města Roudnice nad Labem.