Vážení, dovolte, abychom vám poděkovali za nabídku a následné úspěšné zorganizování Adventního koncertu v našem Domově seniorů Zahradní Město dne 16. prosince 2019. Všem našim klientům se koncert velice líbil a pomohl vytvořit sváteční atmosféru blížících se Vánoc v našem zařízení. Přejeme vám všem svátky plné pohody a budeme se těšit na spolupráci v příštím roce. S pozdravem Olga Glendová - aktivizační pracovnice Domov seniorů Zahradní město.