Kristina Fialová je odbornou kritikou oceňována především za dokonalou techniku, ohnivý temperament a sofistikované hudební cítění. Kromě pozvání na slavný dánský Tivoli festival debutovala v proslulé Tonhalle Zürich, Sumida Triphony hall v Tokiu, Gran Teatro Nacional v Limě, v sále Kolínské filharmonie a na MHF Pražské Jaro.

Narodil se ve městě Fukuoka. Hře na klavír se věnuje od pěti let a na violoncello od 10 let. V roce 2011 zahájil svá studia na Střední metropolitní umělecké škole v Tokiu, obor klavír. Po roce změnil obor na violoncello. V roce 2014 začal studium na hudební fakultě Tokijské univerzity, kterou absolvoval v roce 2018. V roce 2017 získal 2. cenu (Zlaté vejce) na Hama no JACK - Yokohama. V roce 2018 získal 3. cenu v mezinárodní soutěži Petrof Fest. Studoval pod vedením významných profesorů jako jsou Y. Maruyama, M. Unno, M. Nishiya. Od roku 2019 bydlí v Praze a studuje u T. Jamníka. Zároveň je posluchačem magisterského studia na HAMU u M. Kaňky a členem orchestrální akademie PKF.

Svá studia zahájil v roce 2011 v houslové třídě Jaroslava Krátkého na Konzervatoři v Kroměříži. Během těchto let byl členem komorního souboru Camerata Cremsiriensis a klavírního tria pod vedením Jana Schulmeistera, s nímž r. 2016 získal 1. cenu na Intepretační soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu. Poslední léta studia hry na housle se věnoval rovněž studiu violy pod vedením pedagoga Pavla Březíka.

Narozen v roce 2001, na violoncello začal hrát v pěti letech. V letošním roce ukončil studia na Pražské konzervatoři, kde studoval pod vedením prof. Petra Nouzovského. V současnosti je posluchačem pražské HAMU ve třídě prof. Michala Kaňky. Již v šesti letech získal 2. cenu v soutěži Prague Junior Note a od té doby se stal laureátem mnoha národních i mezinárodních soutěží. Je absolutním vítězem soutěže Jana Vychytila, soutěže Bohuslava Martinů v Poličce a soutěže konzervatoří.

Klára Klánská narozená v roce 2004 je nejmladší z dětí a jediná dcera v rodině Klánských. Na housle začala hrát v pěti letech pod vedením prof. Ludmily Štětinové. Jako mnoho začínajících houslistů získala své první soutěžní zkušenosti na Plzeneckých housličkách, kde poprvé zvítězila v šesti letech. V průběhu studia se pak zúčastnila mnoha dalších soutěží.

Anna Knoulichová se začala věnovat hře na klavír v šesti letech na ZUŠ Havlíčkova v Pardubicích ve třídě Inny Tolmačové. Od osmi let se pravidelně účastnila celostátních i mezinárodních soutěží, kde získávala přední ocenění – Prague Junior Note (2. cena), Amadeus (2. cena), Mládí a Bohuslav Martinů (1. cena), Virtuosi per musica di pianoforte (2. cena) a Music Seasons in Copenhagen (2. cena). Věnovala se také komorní hře, spolu s triem dvakrát zvítězila v celostátním kole soutěže ZUŠ.

Mgr. Václav Peter vystudoval varhany na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u prof. Dr. Jiřího Reinbergera a prof. Milana Šlechty, cembalo u prof. Zuzany Růžičkové. Již v době studií na HAMU začal v Československé televizi pracovat v profesi zvukové a hudební režie. V 90. letech se začal věnovat především pedagogické činnosti a založil si tehdy soukromou varhanní školu a stal se externím pedagogem Pedagogické fakulty University Karlovy a vyučoval zde studenty hře na varhany.