koncerty klasické hudbyKLASICKÁ HUDBA PRO SENIORY

MUSIC FOR SENIORS

Myšlenka představovat klasickou hudbu seniorům není nová. Měl jsem možnost spolupracovat v devadesátých letech minulého století s Yehudi Menuhinem na jeho projektu Music live now, jehož náplní byly koncerty mladých umělců v domovech seniorů či nemocnicích. Chtěl jsem přenést myšlenku Yehudi Menuhina i domů.

Odpolední koncerty

V roce 2009 jsem požádal faráře farního sboru Českobratrské církve evangelické Praha - Vinohrady Jaromíra Duse o spolupráci při pořádání koncertů klasické hudby. Nabídku přijal a evangelický sbor se stal spolupořadatelem koncertů. První koncerty byly úspěšné a proto jsme se rozhodli, že v nich budeme pokračovat a dáme jim pevný řád. Stanovili jsme, že se koncerty budou konat každé první úterý v měsíci ve 14:30 hodin mimo dobu prázdnin a že budou určeny převážně seniorům. Tedy devět koncertů v roce. Koncerty jsou bez vstupného, ale dobrovolný dar, třeba symbolický je vítán. Tento koncertní cyklus probíhá nepřetržitě až dodnes. Koncerty jsou hojně navštěvovány a mají velký ohlas. Senioři oceňují, že tyto koncerty přinášejí do jejich života nové hodnoty.

Výjezdové koncerty

Odpolední koncerty v církevním domě Praha 2, Korunní 60 jsou běžnými koncerty v tom smyslu, že obecenstvo přijde do koncertního sálu poslouchat umělce. Ale mezi seniory je i poměrně velké množství těch, kterým jejich zdravotní problémy návštěvu koncertu neumožní. Rozhodli jsme proto, že od roku 2018 začneme pořádat Výjezdové koncerty. Umělci navštíví domovy seniorů a uspořádají tam pro ně koncert. Tato myšlenka se setkala s velkým ohlasem, koncertu se mohou zúčastnit i ti, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko díky obětavé práci personálu příslušného domova seniorů. Koncert je pro ně vítaným oživením jejich života, na který se těší... Uspořádali jsme již desítky těchto koncertů zejména v Praze a Středočeském kraji.

Večerní koncerty

Od letošního sezony 2023/2024 začínáme pořádat v církevním domě Praha 2, Korunní 60 večerní koncerty. Jejich cílem bude nejen obohatit náš program, ale i otevřít naše koncerty širšímu pražskému publiku. Koncerty budou začínat v 19 hodin. Zachováme princip dobrovolného vstupného, ale současně upozorníme, že podobné koncerty v kostele Anežky české pořádané FOK mají vstupné 250 Kč. Protože tyto koncerty budou pro nás finančně náročné, uvítali bychom, kdyby ti, kdo mohou, projekt svým příspěvkem podpořili. Druhým znakem těchto koncertů bude, že po nich bude existovat krátká úvaha spojená s diskusí. Chtěli bychom, aby koncerty měly i duchovní dimenzi, abychom se mohli společně zamýšlet nad aktuálními, mnohdy i palčivými otázkami.

Na prvním koncertě 16.10. bude moderátorem této části koncertu Martin Švehla. Krátce zmíníme historii Slovenského národního divadla i důvod jeho vzniku v roce 1886. Budeme hovořit na téma vlastenectví a současnost. A protože spolupořadatelem tohoto koncertu je Slovenský institut, i o česko-slovenských vztazích. Na druhém koncertě Petra Nouzovského 15.11. se budeme zamýšlet nad významem naděj v našem životě. Věříme, že vás večerní koncerty zaujmout, a že se na nich budeme často setkávat.

Evangelický kostel na Vinohradech je v církevním domě Praha 2, Korunní 60. Má ideální akustiku - slouží i k natáčení gramofonových desek. V zimě je vytápěn. Je v něm koncertní křídlo Bohemia. Je vyzdoben pěti obrazy s motivy Starého i Nového zákona Miroslava Rady. Má bezbariérový přístup. Na koncertech vystupují renomovaní umělci, čeští i zahraniční a mladí umělci, převážně posluchači AMU a Pražské konzervatoře.

Milí přátelé

dnešním koncertem vstupujeme do nové sezóny. Věříme všichni, že se nám vyhne hrozba Covidu -19, který nás v minulých letech tak poznamenal. Začínáme drobnou nepříjemností. Firma Bechstein, která přijala na renovaci náš koncertní klavír ve smlouvě slíbila, že oprava bude dokončena do konce září. Slib nedodržela. Proto jsme museli změnit naši navrženou dramaturgii a tak začínáme varhanním koncertem. Věříme, že až budete číst tyto řádky, problém už bude vyřešen. Budeme pokračovat i v letošním roce tak, že budeme představovat mladé nadějné umělce a nebudeme zapomínat ani na ty renomované. Nechceme se omezovat žádným celkovým dramaturgickým záměrem a chceme přestavovat dále vrcholná díla hudební literatury. Děkujeme našemu spolupořadateli, farními sboru ČCE na Vinohradech i našim sponzorům - Magistrátu hlavního města Prahy i Městské části Praha 2 za jejich podporu. Těšíme se na Vaši návštěvu na našich koncertech. Za Ústav Antonína Dvořáka, Radoslav Kvapil, Petr Nouzovský a Eva Knappová.

Koncerty

19. června 2024 - Litoměřice

17. června 2024 - Zdice

4. června 2024 - Praha

5. června 2024 - Rakovník

7. května 2024 - Praha

6. května 2024 - Beroun

Reference

Petr Hannig

06 kvě 2022

Včera jsem zažil neobyčejně silný umělecký zážitek. Navštívil jsem koncert vynikajícího houslisty s neopakovatelně krásným tónem Alexandra Shonerta a české klavírní legendy Radoslava Kvapila. Tento...

Domov seniorů Zahradní Město

17 pro 2019

Vážení, dovolte, abychom vám poděkovali za nabídku a následné úspěšné zorganizování Adventního koncertu v našem Domově seniorů Zahradní Město dne 16. prosince 2019. Všem našim klientům se koncert...

koncerty klasické hudbyKONCERTY KLASICKÉ HUDBY

Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů, který vznikl transformací Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka, pořádá již téměř deset let koncerty klasické hudby pro seniory. Koncerty jsou hojně navštěvovány a mají velký ohlas. Senioři oceňují, že tyto koncerty přinášejí do jejich života nové hodnoty a naplňují tak poselství – s hudbou je život krásnější. V neposlední řadě vede atmosféra, kterou hudba přináší i sociální důsledky - účastníci si zvykli na koncerty chodit a setkávat se se svými přáteli. I když je Praha koncerty doslova přeplněna, jsou zde pro seniory dvě velké překážky - finanční dostupnost a večerní doba konání. Senioři se často bojí večer vycházet. Někteří mají sníženou pohybovou schopnost.

FINANČNÍ PODMÍNKY

MUSIC FOR SENIORS

Naše činnost je plně kryta sponzory, tedy koncert bude pro Vás zcela bez nákladů. Budeme potřebovat pouze prostor na umístění plakátu, abychom mohli sponzorům poděkovat a děkovný dopis - předpokládáme, že se Vám koncert bude líbit.

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

MUSIC FOR SENIORS

Pro stanovení dramaturgie je důležitá informace, zda bude v prostoru konání klavír. V záporném případě můžeme nabídnout umělce či soubory, které klavír nepotřebují- smyčcové nástroje (soubory), kytara, akordeon a podobně.