KRÁSA QUARTET: ŠÁRKA PETŘÍKOVÁ - HOUSLE JAN, PALOUČEK - HOUSLE, DANIEL MENHART - VIOLA, MARIE DORAZILOVÁ - VIOLONCELLO

Koncert se koná za podpory města Louny v Domově seniorů.