A DUE FLAUTI | JAN KVAPIL - ZOBCOVÁ FLÉTNA | ONDŘEJ HANUŠ - ZOBCOVÁ FLÉTNA

Koncert se koná za podpory města Zdice a Středočeského kraje v Domově pro seniory Zdice.