RADOSLAV KVAPIL - KLAVÍRNÍ RECITÁL

Koncert se koná za podpory Středočeského kraje v Domově pro seniory Rakovník.