Vážený pane řediteli, mnohokrát děkujeme za koncertní vystoupení pana Martina Šulce. Svým uměním ohromil jak klienty, tak zaměstnance našeho Domova seniorů v Rakovníku. Mnozí z nás jsme ani netušili, co vše se na akordeon může zahrát. S obdivem a zatajeným dechem jsme tak vyslechli něco nového. Navíc v podání tak mladého a nadaného studenta. Naši klienti jsou zvyklí na "dechovky" nebo "lidovky", které samozřejmě milují.

A tak byli velmi rádi, že do části koncertu byly také zařazeny. Ovšem koncertní forma je natolik zaujala, že by byli moc rádi, kdyby pan Martin Šulc svůj koncert u nás někdy zopakoval. Mnozí by vydrželi vážnou hudbu v podání akordeonu poslouchat i déle. Děkujeme za nádherný hudební zážitek a přejeme panu Šulcovi stále více úspěchů a vděčných posluchačů. Ze svého umění má sám radost a umí ji předávat dál. O to byl koncert bohatší. Ať se mu jen daří. Bude-li příležitost, rádi pana Martina v našem Domově opět uvidíme a uslyšíme.

S přáním krásných dnů Vám i nadanému studentovi Vás zdraví za Domov seniorů v Rakovníku Kateřina Brunclíková DiS., aktivizační pracovnice DS.