Svá studia zahájil v roce 2011 v houslové třídě Jaroslava Krátkého na Konzervatoři v Kroměříži. Během těchto let byl členem komorního souboru Camerata Cremsiriensis a klavírního tria pod vedením Jana Schulmeistera, s nímž r. 2016 získal 1. cenu na Intepretační soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu. Poslední léta studia hry na housle se věnoval rovněž studiu violy pod vedením pedagoga Pavla Březíka.

Po absolvování konzervatoře pokračoval ve studiích violy na AMU v Praze, kde je nyní studentem magisterského programu u Mgr. Karla Untermüllera. Paralelně se studiem bakalářského programu pokračoval ve studiu na kroměřížské konzervatoři u violisty Pavla Nikla, jenž je jedním ze zakládajících členů věhlasného smyčcového kvarteta Pavel Haas Quartet. V akademickém roce 2019–2020 absolvoval roční stáž na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u prof. Wolfganga Klose a Ulricha Schönauera. V současném akademickém roce je v rámci programu Erasmus studentem Hochschule für Musik Haans Eisler v Berlíně ve třídě violisty Floriana Peelmana.

Účastnil se mistrovských kurzů, kde si prohluboval své hudební vzdělání u renomovaných osobností, jimiž jsou např. Maxim Rysanov, Tobias Lea, Allan Nilles, Peter Matzka, Andrea Bischof. Je členem Akademie komorní hudby a účastní se komorních projektů Villa Musica. Na Mezinárodní intepretační soutěži Beethovenův Hradec 2019 získal cenu za nejlepšího účastníka z České republiky. V témže roce se účastnil Mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala, v níž obdržel cenu za nejlepšího účastníka z Visegrádské čtyřky a cenu za nejlepší provedení díla B. Martinů. V říjnu roku 2022 měl možnost uvést Rhapsody-Concerto B. Martinů s PKF – Prague Philharmonia.