Tančící housle" tance národů světa | středa od 18:00 hodin

  • Alexandr Shonert – housle
  • Natalie Shonert – klavír

Program

Tento kouzelný program pro housle s doprovodem klavíru nabízí tance jak hudebních velikánů, tak i lidové a národní. Zastoupení národů je nesmírně pestré; kromě španělských, německých, českých, polských, ruských, ukrajinských, rumunských nebo arménských, se setkáte i s tanci židovskými a cikánskými.

Koncert se pořádá za laskavého přispění hlavního Městské části Praha 2. Vstupné dobrovolné.