ENSEMBLE TRIFLAUTO, JAN KVAPIL, ONDŘEJ HANUŠ, ZUZANA NEŠPORKOVÁ

Koncert se koná za podpory města Beroun a Středočeského kraje. Domov pro seniory TGM Beroun.