Vážený pane řediteli, mnohokrát děkujeme za koncertní vystoupení pana Martina Šulce. Svým uměním ohromil jak klienty, tak zaměstnance našeho Domova seniorů v Rakovníku. Mnozí z nás jsme ani netušili, co vše se na akordeon může zahrát. S obdivem a zatajeným dechem jsme tak vyslechli něco nového. Navíc v podání tak mladého a nadaného studenta. Naši klienti jsou zvyklí na "dechovky" nebo "lidovky", které samozřejmě milují.

Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám jménem organizace Sue Ryder, která se stará o křehké seniory, poděkovala za zprostředkování koncertu v podánívioloncellisty Petra Nouzovského a jeho manželkou, která hrála na violu v úterý 12. června. Naši klienti jsou senioři, pro které je již velmi obtížné navštěvovat kulturní aktivity mimo náš domov pro seniory, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu.