Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych Vám jménem organizace Sue Ryder, která se stará o křehké seniory, poděkovala za zprostředkování koncertu v podánívioloncellisty Petra Nouzovského a jeho manželkou, která hrála na violu v úterý 12. června. Naši klienti jsou senioři, pro které je již velmi obtížné navštěvovat kulturní aktivity mimo náš domov pro seniory, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu.